Електронна черга

УКРАЇНА

Зорянський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

Рівненського району, Рівненської області

____________________________________________________________________

Н А К А З

­

14  травня   2015  року                       с. Зоря                                              № 42 А

Про порядок електронної

реєстрації дітей до ДНЗ

Відповідно до статті 53 Конституції України, статей 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», у частині обов’язковості здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти та створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, «Програми розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 рр.», затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації  від 26 січня 2011 року № 53, з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури ті вільного доступу до інформації про облік дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади, створення ефективної системи управління дошкільними навчальними закладами району та відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості, та на виконання доручення начальника відділу освіти рівненської РДА від 12.05.2015р. № 589/01-32/15,

НАКАЗУЮ:

  1. Створити порядок електронної реєстрації дітей до Зорянського ДНЗ (ясла-садок) на сайті http://reg.isuo.org, врахувавши наступне: забезпечення права кожної дитини на доступність здобуття дошкільної освіти; забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади сіл Зорянської сільської ради; запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ .

До 02.06.2015р.

  • Про створення електронної черги повідомити громаду сіл Зорянської сільської ради через засоби масової інформації (газета «Клеванський тракт»), оголошення та на сайті ДНЗ.

До 02.06.2015р.

  • Припинити ведення обліку паперових заяв  з 02.06.2015р., залишивши дітей на черзі.
  • Комплектування гру до Зорянського ДНЗ (ясла-садок) продовжувати із загальної (паперової) черги. Після закінчення цієї черги – розпочати комплектування груп з електронної черги.
  • Надати доступ до комп’ютерної бази даних та здійснювати внесення змін інформації до неї, надання інформації про дітей, реєстрування дітей за проханням заявника діловоду Авезі Р.Б.
  • Діловоду, Авезі Р.Б., відомості про загальну (паперову) чергу розмістити на сайті ДНЗ http://zorja-dnz.com.ua.
  • Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач дошкільного

навчального закладу                                                                          Л. Мельник